Przeprowadzamy  audyty kosztów utrzymania nieruchomości wraz z wyceną niezbędnych napraw,

audyty zużycia energii elektrycznej oraz infrastruktury sieciowej.

Wspieramy naszych klientów przy przygotowaniu protokołów zdawczo-odbiorczych.

Naszym Celem jest zaproponowanie stosownych warunków finansowych

oferowanych przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości.

Zapewniamy kompleksową obsługę przy zakupie, sprzedaży

i wynajmie nieruchomości, w tym obsługę transakcji typu BTS (projekty dedykowane) .

Dokonujemy szczegółowej analizy sytuacji  prawnej najemcy.

 

O firmie

GOLDBERRY COMMERCIAL REAL ESTATE - świadczy usługi doradcze oraz audytorskie w obszarze nieruchomości komercyjnych. Firma specjalizuje się w doradztwie technicznym (audytach technicznych nieruchomości) oraz finansowo-prawnym w zakresie umów najmu z właścicielami oraz najemcami nieruchomości magazynowo-produkcyjnych oraz biurowych na terenie całego kraju.

Zespół Goldberry  stanowią specjaliści z wieloletnim doświadczeniem nabytym w międzynarodowych korporacjach, którzy gwarantują świadczenie najwyższej jakości usług doradczych.

Zapewniając szeroki wachlarz kompleksowych rozwiązań Goldberry  oferuje klientom wsparcie oraz koordynację całego procesu inwestycyjnego budowy, renowacji, zakupu, sprzedaży oraz najmu nieruchomości.

 

Doradztwo Prawne

 

Zapewniamy kompleksową obsługę przy zakupie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości, w tym obsługę transakcji typu BTS (projekty dedykowane) . Dokonujemy szczegółowej analizy sytuacji  prawnej najemcy.

Firma Goldberry przygotowuje projekty umów, uczestniczy w negocjacjach i postępowaniach administracyjnych, pomaga w uzyskaniu konicznych pozwoleń, w tym pozwoleń z zakresu prawa budowlanego.

Doradztwo prawne obejmuje również badanie zagadnień formalno - prawnych. Takie badanie daje pogląd na temat prawidłowości i spójności zapisów prawnych. Należy pamiętać, że akty prawne w Polsce podlegają dość dynamicznym zmianom, w związku z tym należy dokonać szczegółowej analizy oraz korekty ewentualnych niezgodności w zapisach umów najmu oraz innych aktach prawnych związanych z magazynem.

 

 

 

Doradztwo Finansowe

 

Nasz zespół wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie przy opracowaniu strategii warunków komercyjnych dotyczących nieruchomości magazynowych, umożliwia obniżenie kosztów najmu oraz optymalizację rozwiązań finansowych.

Naszym Celem jest zaproponowanie stosownych warunków finansowych oferowanych przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości oraz przewidywanych trendów, poprzez rewizje i renegocjacje zabezpieczeń finansowych czy renegocjacji obecnych warunków waloryzacji Państwa czynszu.

Korzystając z bogatej wiedzy naszych doradców w negocjacjach warunków komercyjnych ograniczamy koszty i skracamy czas realizacji całego procesu najmu. Przeprowadzamy analizę alternatywnych lokalizacji  pod kątem czynszów, opłat eksploatacyjnych oraz warunków komercyjnych na bazie których przygotowujemy odpowiednie zestawienia kosztów całościowych które są niezbędne w podjęciu właściwej decyzji.

 

 

Audyt Techniczny

 

Jako Goldberry przeprowadzamy dla Państwa audyty kosztów utrzymania nieruchomości wraz z wyceną niezbędnych napraw, audyty zużycia energii elektrycznej oraz infrastruktury sieciowej. Doradzamy przy projektach renowacji powierzchni magazynowo biurowych oraz realizujemy ich wykonawstwo.
Wspieramy naszych klientów przy przygotowaniu protokołów zdawczo-odbiorczych.

Przeprowadzenie audytu technicznego magazynu ma na celu uzyskanie konkretnych wniosków oraz instrukcji związanych m. in. z obniżeniem kosztów eksploatacji.

Audyt techniczny jest przeprowadzany przez zespół kierunkowo wykształconych inżynierów. Jest to proces, dzięki któremu istnieje możliwość zauważenia nieprawidłowości oraz wprowadzenia konstruktywnych zmian w użytkowaniu magazynu.
Audyt magazynu to obiektywne, niezależne i wnikliwe spojrzenie na nieruchomość oraz przedstawienie efektywnych wniosków i zaleceń dla najemcy, które są niezbędne, aby np. zoptymalizować eksploatację budynku, wprowadzić nowe rozwiązania czy osiągnąć maksymalne oszczędności.

 

 

Kontakt

GOLDBERRY COMMERCIAL REAL ESTATE

tel.: (22) 245 16 21

mail: biuro@goldberry.pl

Centrum Praskie Koneser

ul.Markowska 22/49, 03-742 Warszawa